1. Правото да решава за гаранционните претенции е на Дистрибутор. Tова не ограничава правото на клиента да се ползва от разпоредбите на българското законодателство за искове и претенции към договорната си страна по договора за продажба.

2. Претенциите в рамките на гаранционния срок се предявяват към дилър на Дистрибутор, който можете да намерите тук.

Дистрибутор разрешава претенции за безплатна замяна, демонтаж и монтаж на части, за които е доказано, че поради материален дефект и/или неточна изработка са станали неизползваеми и нарушават възможността за обичайна употреба и функционалност на машината. Изделието се приема за рекламация във вида, в който е възникнал дефекта, окомплектовано за работа. Диагностика, гаранционно обслужване и ремонт се извършват само в оторизирани сервизи на фирмата.

3. Извън покритието на гаранцията попадат частите, които в следствие на неправилна употреба или неправилен ремонт, поради недостатъчна и/или неправилна поддръжка, работа без или със силно замърсени филтри или в следствие на нормалното износване (например: консумативи) са станали неизползваеми. Не попадат в обсега на гаранционното покритие машини, които са видимо претоварвани и експлоатирани в условия, не отговарящи на класа, за който са проектирани. По-подробни обяснения за това можете да намерите в инструкцията за експлоатация, особено в глава "Намаляване на износването и избягване на повреди". Инструкцията за експлоатация е неразделна част от гаранционните условия. Подлежат на гаранционно обслужване само машини, за които клиентът е потвърдил с подписа си получаването на инструкцията за експлоатация и е спазил точно указанията за експлоатация, поддръжка и поправка.

4. Гаранцията не обхваща: свещи, инструменти, влизащи в окомплектовката; пили; направляващи елементи /водещи шини, ролки и др./; тампони и амортисьори; въже на стартера, стартерна ролка, стартерна пружина и палци на стартера; водещи колела и рингове; задвижващи части и валове; изключвател на запалването; уловител на веригата и капак на водещото колело; ауспух; уплътнения и гарнитури; филтри; други режещи и задвижващи елементи.

5. Клиентът губи правото на гаранция в случай на: неспазване на указанията в инструкцията за обслужване, поддръжка, експлоатация и съхранение; извършване на действия извън посочените в инструкцията, също и когато е правен опит за отстраняване на повреда или изменение на конструкцията на изделието или на отделни негови части от други неупълномощени лица, включително и неупълномощени сервизи; когато повредата е получена при транспорт или в резултат на небрежно отношение; използвани са резервни части или консумативи на друга фирма; механично увреждане на изделието; след изтичането на гаранционния срок.


Удължаване на гаранция на машини BOSCH, MAKITA, METABO, DeWALT

 

    Стандартната гаранция е 2 години (24 месеца) за физически лица и 1 година (12 месеца) за юридически лица.

Когато регистрирате вашата машина за удължаване на гаранцията трябва да попълните задължителни полета с нейния модел, сериен номер, както дата на закупуване и име на търговец.Удължаване гаранция на професионални електрически и акумулаторни инструменти BOSCH – синя серия.


Регистрацията трябва да се извърши до 4 седмици след закупуване на продукта.

Вече се предлага и 3 годишна удължена гаранция за батериите и зарядните устройства.

1. Регистрирайте се в Bosch. https://webapp.bosch.de/warranty/start!display.do

2. Регистрирайте своя професионален електроинструмент ,акумулаторен,градински или измервателен на страницата .

3. Изтеглете сертификата за удължена гаранция и приложете към гаранционната карта .

 
 

 

Удължаване гаранция на хоби електрически и акумулаторни инструменти BOSCH - зелена серия.


Регистрацията трябва да се извърши до 4 седмици след закупуване на продукта.

1. Регистрирайте се в Bosch. https://www.bosch-diy.com/bg/bg/my-bosch/overview
2. Регистрирайте своя хоби електроинструмент , акумулаторен,градински или измервателен на страницата .

3. Изтеглете сертификата за удължена гаранция и приложете към гаранционната карта .

  

Удължаване гаранция на електрически и акумулаторни инструменти MAKITA